HAPKİDO TEKNİKLERİ

 

 

합기도 족술

سم السابع  دفرات الهابكو

Hapkido’da tekme teknikleri de coksul adında ayrı bir bölümden oluşur.

 Bu bölüm hapkido’da çok önemlidir.Bu bölümde siyah kuşağa kadar olan Hapkido tekme teknikleri anlatılacaktır. Bazı tekmeler diğer branşlarla benzerlik gösterse kökende hapkido’nun tekmeleri oldukları unutulmamalıdır.

Bu bölümde söz ettiğimiz tekme teknikleri başka branşlar tarafından sahiplenildiğinden başka branşlara ait tekmelermiş gibi gözükebilir. Ama esasında hapkido teknikleridir ve hapkido’yla geliştirilmiştir.Her geleneksel savunma sanatı tekmesini kendine özgü bir şekilde öğretir.

Taekwondo ya da karate gibi branşlar tekmenin gücüne önem verirken KungFu türevi sanatlar da esnekliği ön planda tutar.  Tekmeler sadece kaba kuvvete bağlı değildir ve her ikisini dengede tutan özelliğe sahiptir.  Diğer savunma sanatlarında tekmeler genellikle göğüs ya da başı hedef alır. Hapkido tekmeleri vücudu baştan ayak bileğine kadar bir bütün olarak hedef alır.

Öncelik doğru zamanlama ve doğru hızla doğru hedefe vurmaktadır.Teknikler hızlı, güçlü ve esnektir ancak sert değildir. Bu fark sayesinde hapkidocu tekniğini uygularken ıskalasa veya ayağını rakibine yakalatsa bile tekniğini devam ettirebilir veya geri çekebilir. Hapkido tekmelerini atarken, sert yapılan başka branşların tekmelerine göre  hapkido tekmelerinde sakatlanma riski azdır.  Hapkido tekme teknikleri mesafe ve esnekliğin yanı sıra fiziksel zindelik sağlar. Herhangi bir yöne ve yüksekliğe tekme atabilmek için esnekliğinizi korumanız gerekmektedir. Vücudunuzun kasları gelişmiş ve rahat olmalıdır.Hapkido’da tekme atarken vücut esnek olmalıdır. Tekme atılırken güç ayağa odaklanmalıdır. Vücudun diğer bölümleri gereksiz kasılırsa güç kaybı olacağından bu ayrıntıya dikkat edilmelidir.

Tekme bütün vücutla uyumlu olarak ve gücü ayağında toplayarak atılırsa ortaya tekme atanın harcadığı güç çok büyük olmamasına rağmen çok etkili bir tekme  çıkar. Tekme atarken uygun hedefi seçmek çok önemlidir. Hapkido tekmelerinin kendine has özelliklerinden biri de size büyük bir hedef çeşitliliği sunmasıdır. Böylelikle uygun bir seçimle farklı durumlara karşı uygun tekmeyle azami hasar verilebilir. Ayrıca teknik cephanenizde atılabilecek en çok tekme çeşidi de bulunduğundan istediğiniz duruma karşı en uygun tekmeyi seçme şansınız da bulunmaktadır.           

Hapkido ayrıca en uygun hedefi ve ona atılabilecek en uygun tekme eğitimini de vermektedir. Vücudunuzun her bölümü farklı şekilde uygulanan kuvvetlere farklı tepkiler verir. Vücuttaki iskelet sistemini anlayıp yorgunluk derecesini çözerseniz, o anki duruma uygun  tekmeyi seçmeniz mümkün olur.Hedef asgari güçle azami hasarı vermektir. Aksi takdirde tekmeyi sadece başlatmak için büyük bir kuvvet göstermelisinizki buda enerji kaybından başka bir şey değildir. Doğru olan, kuvveti hedefte harcamaktır.

Hapkido’da temeler 4 guruba ayrılmıştır.

1)     Basit Tekmeler gurubu:

Ayakta atılan  ve diğer branşlardada var olan basit tekmeler.

2)     Yerde tekmeler gurubu:

Yerde yapılan veya çökerek atılan tekmelerden oluşur.

3)     Kombine tekmeler gurubu:

Hapkido’nun kendine özgü kombinasyonları ile temel tekmelerin birleştirilmiş halidir. Yüksek hedeflere, burgularla, çift ayakla yapılan tekmeler gibi zor tekmeler de bunların kapsamındadır.

4)     Düşüşlü Tekmeler gurubu:

 Tekme ve düşüş birleşiminden oluşur. Hem tekme attıktan sonraki düşüş ihtimaline karşı eğitimi hem de çok yüksek hedeflere tekme atıp güvenli bir şekilde düşmeyi öğretme amacını güder. Ve Hapkidoya özgü bir tekme gurubudur.

Hapkidonun ayakta uygulanan 15 Temel tekme tekniği vardır.

Bu tekmelerden bazıları üç seviye ye  vurulabilse de, bazıları tek, bazılarıda  iki seviyeye vurulabilmektedir.

 1- AP ÇA OLLİGİ

  ( Önden yukarı düz ayak kaldırma )앞아 덜리기:

Bu teknik tam olarak bir tekme gibi olmasa da tekmelerin temellerinden birini oluşturur. Genellikle ayak açmak için kullanılır. Yeni başlayan öğrencilere sık kullanılmalıdır.  Ayağın biri yerde iken diğer ayağı kırmadan düz olarak ve alttan yukarı kaldırmak, hatta hızlıca savurmakla teknik gerçekleşir. Uyluğun arkasındaki kasların gerdirilerek ön tekmelerin rahat atılması için idealdir. 

2- AP ÇAGİ ( Ön Tekme ) 앞차기:

Ayak pençesi diye tabir edilen parmak arkası uç ya da ayak üstü ile atılır. Öncelikle dizin çekilerek katlanması sonrasında ayağın hızlıca uzatılıp çekilmesi ile uygulanır. Kasıklara ayak üstü, göğüs boşluğuna ayak pençesi çene veya gırtlağa yine ayak pençesi ile vurulur. 

3- YOP ÇA OLLİGİ  ( Yandan ayak açma) 앞아옆 차기:

Bu teknik Apçaolligi gibidir ancak bu kez ayak önden yukarı değil, yandan yukarı kalkar. Kullanılacak ayağın topuğu yukarıda olacak şekilde  yandan arkaya ve alttan yukarı doğru yapılır ayak açmak ve tekmeleri hızlandırmak yukarı seviyelere kullanımını kolaylaştırmak için kullanılır. Beyaz kuşaklara ve tekmesi zayıfn olanlara çok yaptırılmalıdır. 

4- YOP ÇAGİ ( Yan Tekme ) 옆 차기:

Neredeyse bütün savunma sanatları bu tekmeyi kullanır. Ancak hapkido’da bu tekme atılırken gücün kullanımı farklıdır. Bu tekmede önemli olan tekmenin gücünden ziyade hızıdır. Hapkido’da yopçagi atılırken güç ayak hedefe ulaştığı an uygulanır. Böylelikle tekme çıkarken gereksiz güç harcanmaz, asıl güç hedefe uygulanarak çok etki çok sertçe üretilen bir tekmeden çok daha fazla olur. Ayrıca Hapkido’da yop çagi en önemli teknikler arasında yer alır. Zira Yop çagi’de oturan diz rotasyon tekniği diğer tekmelerin kolay atılmasına zemin hazırlarken hapkido yop çagisinde normal yan tekmelerden yüksek hedeflere vurabilme özelliği diğer tekmelerin de yüksekliklerinin artmasını kolaylaştırır. Kaval kemiği (coksamri), diz arkası (üicung), nang  (kasık), göğüs boşluğu (myongçi), gırtlak ( yomçun) ve yüzün ön kısmına rahatlıkla yopçagi atılabilir. 

5- NERYO ÇAGİ (Çekiç ya da Balta Tekme ) 내려 차기:

Yukarıdan aşağıya doğru çekici ya da baltayı andıran gidişatı nedeniyle bu ismi alan neryo çagi esnekliği ön planda tutan bir tekme olup yükselişi yumuşak ama inişi sert olan bir tekmedir. omuza, omuzla boyun arasına, burna, kaşların arasına ya da göğüs boşluğuna duruma göre topuk ya da ayak tabanı ile vurulur.

6-MURUP ÇAGİ ( Diz vuruşu )무릎 차기:

Dizin hızlıca öne katlı olarak vurulması ile uygulanan bir tekniktir. Aynı anda rakibin karnı ya da burnu kollarla hızlı bir şekilde dize yaklaştırılarak tekme uygulanır.Çok yakın mesafeden kasıklara diz kaldırılmak suretiyle de vurulabilir. 

7- AN DARİ ÇAGİ

(Bacağın içiyle kanca Tekme –Kepçe tekme) 안다리 차기:

Bacağın iç yanıyla uygulanan bir tekniktir. Başka bir ifadeyle gidiş yönü bir kancayı andırdığından hook kick-  kanca tekme olarak da adlandırabiliriz. Rakibin çene kemiği başlangıcı ya da şakaklarına vurulur. Bu tekme hem saldırıda hem savunmada kullanılabilir. Yumruk ya da silahları bloke edebilme fonksiyonuna sahiptir. Ayağın alt iç kısmı veya daha geniş bir alaın taraması için komple bacağın iç kısmıyla yapılabilir.

8- BAKAT DARİ ÇAGİ

( Bacağın dışıyla tekme- Ayıran tekme ) 바깥 다리 차기:

 Andari çaginin  tersi olan bu tekme Bacağın  dış kenarıyla vurulur. Hedef yine bir öncekinde olduğu gibi olup gidiş yönü bir önceki tekniğin tersi şeklindedir. Bu tekme de bir öncekinde olduğu gibi savunma fonksiyonuna sahiptir. Ayağın alt dış kısmı veya daha geniş bir alaın taraması için komple bacağın dış yan kısmıyla yapılabilir. 

9- TOLYO ÇAGİ(Dairesel-Hilal Tekme) 덜려 차기:

 Birçok savunma sanatının tekme temelini oluşturan tollyo çaginin Hapkido’daki temel hali farklı olmamakla beraber çeşitleri diğer sanatlarda bulunmayan tipleri içerir.Tollyo Çagi ayağın üç yeriyle atılır: Ayak parmaklarının ucu, ayak üstü ve ayak pençesi ile. Eğer Hedef boyun gibi yumuşak bir bölge ise parmak uçları, göğüs ya da gövde yanları gibi geniş bölgeler ise ayak üstünu, kemik gibi sert bir bölgeye vuruyorsanız da ayak pençesi ile vurulmalıdır. Tekme önce diz çekerek ardından  yerdeki ayakla beraber dizi duruma göre 45 ya da 90 derece döndürerek atılır.        

10- ANCOKNAL (İç bıçak tekme ) 안족날 차기:

Bu tekme Hapkido’ya özgü bir tekme olup, ayağın 45 derece dışa döndürülerek içiyle alt seviyeye vurulmasıyla uygulanır. Rakibin önü dönükken kaval kemiğine basılarak tekmesinin engellenmesi ya da yanda veya arkadayken diz arkasına basılarak rakibe diz çöktürülmesine yarar 

11- BİÇÇANG ÇAGİ  (Çapraz Tekme-pitoro çagi )빗장 차기:

Bu tekme 45 derece çapraza ayağın üstüyle 45 kırık bir açıyla atılır. Rakibin boş gövde yanları ve kaburgaları için idealdir. Rakip bir eliyle boğazdan, yakadan ya da omuzdan yakalmışsa Biççang çagi uygun bir tekniktir. 

13- YOP HURUGİ ÇAGİ ( Yan Ters hilal tekme )옆 후리기:

Gidişatı tamamen tollyo çagi’nin tersi olan bu tekme aynı açıdan vurmak yerine silme hareketi yapmasıyla atılan bir tekmedir. Ağız, burun ve yanaklara ayak tabanının altıyla vurulur. Döner tekme di hurigi’nin ve yerde süpürme tekme anca di hurigi’nin temelini oluşturur. 

14- DUİT ÇAGİ (Geri Tekme) 뒤 차기:

Doğru bir zamanlamayla çok etkili bir tekme haline gelebilen duitçagi bir ayak gerideyken öne doğru sırt dönük olarak atılır. Tekme göğüs boşluğuna atılırken topuk tepede ayak ucu geriyi gösterecek şekilde atılmalıdır. Tekme atılırken tekmenin yönüne tekme atılan ayakla aynı yöndeki omuzdan bakılarak hedef kontrolu sağlanmalıdır. Üst seviye Di çagi tekniği topuk ayak ucunan biraz daha üstte olacak şekilde atılı 

15- DUİT HURİGİ ÇAGİ (Döner Tekme) 뒤 후리기:

Yop huriginin dönerek atılması ile oluşan bu teknik ayağın tabanı veya duruma göre topukla ile atılır. Tekme atılacak ayağın diğer ayağın yanından çıkması ve dönüşün hedefe yaklaştığında gerçekleştirilmesi önemli noktalardandır. Hedef alt seviye ise eğilmeye gerek yoktur. Hedef orta seviye ise 20-25 derece yan olarak eğilmek tekmeye kolaylık sağlar. Hedef yükseldikçe vücudun eğilmesi tekmenin kolay atılmasını sağlasada çok eğilmek sakıncalı ve risklidir. Bu tekmenin atılması için ideal durum rakip korunmasız olarak düz ya da korunmalı olarak yan durmasıdır. Alt seviye di hurigi’de hedef diz arkası, orta seviyede göğüs boşluğu (topukla) üst seviyede de hedef burun, şakaklar, elmacık kemikleri ya da ağız olabilmektedir. 

HAPKİDODA KULLANILAN KORECE TERİMLERİN TÜRKÇESİ 

Korece Turkce


 Çaryot DİKKAT

Kyonge SELAM

Kugidehayo- BAYRAĞA

Sabonimkidehayo- HOCAYA

Paro Toplan

Şio
Rahat

Case  Gard - Savunma pozisyonu

Dobok
 Kıyafet

 Ti  Kuşak

Docang  Salon - Hapkihane

Sabom Hoca (Antrenör)

Kuancang Usta (İleri seviye Hoca)

Çongce  Fed. Başk.

Kunggyok  Saldırı

KUNYONG CASE ÇUMBİ- Saldırı pozisyonu al

Makgi Blok(savuşturma)

Çigi Dairesel el vuruşu

Gokki Kilit

Toncigi Düşürme

Jirugi Saplama

Çirıgi  
yumruk vuruşu

Cok Tekme tekniği (Gelen tekme)

Çagi Tekme vuruşu- tekme atmak

Hurigi Süpürme (Ters tollyo)

Sogi Duruş

Kubi Kırık Duruş

Mori  Baş

Hori Bel

Dari  Bacak

Olgul  Yüz

Momtong  Gövde

Are  Kasık

Palgup Dirsek

Murup  Diz

Apçuk Ayak pençesi

Duiçuk Topuk

Son  El

Sonnal Açık (Bıçak) el


Nal 
Bıçak   (el ve ayak şekli)

Bal  Ayak

Balnal  Ayağın yanı

Pal  Kol

An İç

Bakkat Dış

Yop Yan

Di Arka

Ap ön

Hecon Hızlı

Tollyo Dönerek (Hilal)

Bande Ters

Moa Bitişik

Çumbi Hazır

Cuççum Süvari

Hakdari Tek ayak

Hakdari Sogi - Leylek duruşu

Bonghoang Zümrüdüanka

Goa  Çapraz

Ban Goa Oturarak çapraz

Ban di Oturarak geri

Ban ap Oturarak Ön

Bom  Kaplan

Anca
Yerde

Dora Dönerek

Ti o Dora  Geri ye dön

Gongcung Zıplayarak

Yang Çift

Han Tek

İl  Bir HANA  (İKİNCİ SAYILAR ESKİ KORECEDİR)

İ  İki TUL

Sam  Üç SET

Sa  Dört NET

O  Beş DAS OT

Yuk  Altı YOS OT

Çil
Yedi İLKOP

Pal  Sekiz YODOL

Gu Dokuz AHOP

Şip  On YOL

Hyong Form- teknik kompozisyonu

Mu Renkli kuşak kalıpları (Kata)

Do Yol, Siyah kuşak Kalıpları (Pumse)

Mugi Silah

Canggom- Gom Kılıç

Canbong Uzun sopa

Cunbong Orta boylu sopa

Tanbong Kısa sopa- cop

Puçe Yelpaze

Pobak Kemer

Sangcolgon Nunçaku

Dancang Baston

NAK POB - Düşüş

Conbang Nakpob  Öne (düşüş)

Çıkbang nakpob Yana (düşüş)

Hubang nakpob Geri (düşüş)

Soso Ayak bitişik

Uolcang nakpob uzun mesafeden (düşüş)

kicang nakpob Yüksekten (düşüş)

Dan seviye

İ Dan İkinci seviye (uçarak anlamına da gelir)

Hoşinsul Sellf Defans (Dearyon)

Sonmok su El bileğinden tutuşa karşı savunma.

Conmyon Iypogsul Kıyafetin önünden tutuşlara karşı savunma.

Dimyon Kıyafetin arkasından tutuşlara karşı savunma

Ggyoanggi Boğmalara karşı savunma.

Bangkuonsul Yumruğa karşı savunma

Bangcoksul
Tekmeye karşı savunma

 

bu site  www.efuar.org üyesidir